Founded by textile designer Shalony van Stralendorff in 2014, Vandorff Studios strives to incorporate trust, quality, function
and humanity, down to every single thread.

 
 

Besides our durable, sustainable selection of wares, we make hand crated products that matter and makes a difference. The fresh and pure designs, the function, simple aesthetics and traditional methods merge to create timeless products. With our passion for details, nature, color and form, it guides us in creating genuine handicrafts, with great empathy for humanity and nature.

The highly valued aspects of social responsibility and environmental sustainability  is our main concern. While fair trade is of uttermost importance to us, it is the most important that our colleagues and producers have good working conditions and receive fair prices through the chain of production.

This is what makes the difference in quality for us. This is what creates difference in our lifetime and our world. This makes every single thread or piece of material a symbol of our mission and guidance in the future.

 

 
 
Vad som lockar fram kreativiteten hos mig är samspelet och kontrasterna mellan olika material, färger, ytor och mönster. Nya designidéer växer fram ur vardagsproblem och möten med andra människor.
— Shalony van Stralendorff
 

Designvision

ETT HANTVERK FÖR GENERATIONER FRAMÅT

Vandorff eftersträvar en tidlös men modern estetik eftersom ambitionen är att produkterna ska leva vidare i flera generationer. Produkterna som Vandorff erbjuder är skapade av traditionellt hanterverk i kombination med modern teknik vilket tillför dem ett handgjort uttryck.

 

Kvalité

NATURLIGA MATERIAL MED LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Vi tar ansvar för produkternas livslängd genom att arbeta med långsiktig hållbarhet. En stor del av miljöpåverkan avgörs tidigt i designstadiet och därför arbetar vi med rena och naturliga material och i största möjliga mån, ekologiskt. Genom kontinuerliga kvalitetstester som utförs på våra produkter har vi chansen att bearbeta och förbättra dem innan de når våra kunder. För att våra produkter ska hålla så länge som möjligt bör de hanteras enligt våra skötselråd.

 

Miljövänligt engagemang

En LIVSSTIL - FRÅN DESIGN TILL PRODUKT

Hållbarhet är ett begrepp som tas hänsyn till under hela arbetsförloppet. Exempel på detta är allt ifrån sopsortering av spillmaterial i designprocessen till materialval av nya produkter. Vi tror att hållbarhet handlar om en livsstil och ett miljövänligt tankesätt i alla avseenden, privat och på arbetet.

 

Produktion

Vi producerar med sant ursprung

I största möjliga mån tillverkar vi våra produkter i Sverige men vi samarbetar och stöttar även lokala produktionsgrupper i Indien. Specifik produkt - och tillverkningsinformation står angiven under varje enskild produkt.

rattvis.jpg

Rättvis handel

en person bakom varje produkt

Vi ser det som en självklarhet att våra kollegor ska ha bra arbetsförhållanden och få rättvist betalt. Bakom varje produkt finns ett handarbete och en människa. Det vill vi lyfta fram genom att berätta vem som har tillverkat varje enskild produkt. Vi vill skapa en länk mellan tillverkare och konsument då vi tror det ger produkten ett mervärde.